ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο και τις δράσεις του Φωτογραφικού 9ου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στο τηλέφωνο 6977586239, είτε μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση photoenatos@gmail.com